ŞARTLAR VE KOŞULLAR


Son güncelleme: 12/04/2023

 

1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKALARI

Bu kullanım koşulları ("Kullanım Koşulları"), www.fxstreet.com ve www.forex.es alan adı altında barındırılan web sitelerine ("Web Siteleri") ve herhangi bir alt alanlar veya bağımlı web sayfaları ile Web Sitelerinin sahibinin kullanıcılarına ("Kullanıcılar") sunduğu içerikler ve hizmetlerin erişimini ve kullanımını düzenler ve Kullanıcıların kişisel verilerinin yönetimine ilişkin Gizlilik ve Çerez Politikası ile birlikte söz konusu Web Sitelerine ilişkin hüküm ve koşulları ("Şartlar ve Koşullar") oluşturur.

Bilgi Toplumu Hizmetleri ve Elektronik Ticaret ile ilgili 11 Temmuz tarihli ve 34/2002 sayılı Kanunun 10. maddesine uygun olarak, bahsi geçen Web Sitelerinin sahibine ilişkin aşağıdaki kimlik bilgileri sağlanmaktadır:

FOREXSTREET, S.L.U. tescilli ofisi Barselona'da bulunan, Calle Portaferrissa, numara 7, 1º 2ª, CIF B62498233 ile sağlanan ve Barselona Ticari Sicili'nde kayıtlı, Cilt 33351, Folyo 135, Sayfa B230633 olan bir ticari şirkettir.

Web Sitelerine erişim veya bunların Kullanıcı tarafından kullanımı, kayıtsız şartsız, bilgi ve Şartlar ve Koşulların kabulü anlamına gelir. Bu nedenle, Kullanıcının yukarıda belirtilen Web Sitelerine her erişmek istediğinde bunları dikkatlice okuması önerilir. Kullanıcı, bu Kullanım Koşullarında belirtilen maddeleri kabul etmiyorsa, Web Sitelerinde sunulan hizmetlere ve/veya içeriğe erişmekten ve/veya bunları kullanmaktan kaçınmalı ve bu web sitelerini terk etmelidir.

FOREXSTREET, S.L.U. Web Sitelerini, uzman yorumları, ekonomik takvimler ve bu piyasayla ilgili bilgiler dahil olmak üzere döviz piyasasındaki uluslararası uzmanlardan gelen en son haberleri ve güncellemeleri paylaşmanın bir yolu olarak oluşturmuştur, böylece Kullanıcılarına döviz piyasası ile ilgili en temsili olaylar hakkında güncel bilgiler sunar..

İnternet Sitelerinde sunulan Hizmetlerin kullanılabilmesi için kullanıcıların reşit olması şarttır. Bu nedenle Kullanıcı, aşağıdaki Hüküm ve Koşulları kabul etmekle, Reşit olduğunu ve Web Sitelerinde sunulan Hizmetleri akdetmek için gerekli ehliyete sahip olduğunu beyan eder.

Yukarıdakilerle ilgili olarak, Kullanıcı her durumda FOREXSTREET, S.L.U.'ya kayıt formu aracılığıyla sağlanan verilerin doğruluğundan ve gerçekliğinden sorumlu olacaktır.

2. SİTENİN KULLANIMI

Kullanıcı, Web Sitelerini yasalara, ahlaka, kamu düzenine aykırı faaliyetlerde bulunmamayı ve genel olarak işbu Kullanım Koşulları'nda belirlenen şartlara uygun olarak kullanmayı kabul eder. Kullanıcılar ayrıca, sahte kimlik kullanarak mesajlar göndererek reklam veya ticari istismar faaliyetlerinde bulunmamayı da kabul ederler.

Şirket, bir bilgi hizmeti sağlayıcısı sıfatıyla Web Sitelerinden münhasıran sorumlu taraf olarak hareket eder, kullanıcıların bu genel koşullara aykırı olarak gönderebilecekleri veya yayınlayabilecekleri içeriklerden sorumlu olmayıp, bunların doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan münhasıran kullanıcı sorumludur.

Şirket, Web Sitelerinin veya burada sunulan hizmetlerin herhangi birinin bu Kullanım Koşullarında ifade edilenlere aykırı olarak değerlendirilebileceğini tespit etmesi durumunda kullanıcı tarafından kullanılan Web Siteleri'nin hizmetini kesintiye uğratabilir ve kullanıcı ile ilişkisini derhal sonlandırabilir.

Şirket, Web Siteleri aracılığıyla sunduğu bilgi toplumu hizmetlerinin devamlılığına her zaman karar verme hakkını saklı tutar.

Ayrıca Kullanıcı, Şirket'in hukuka aykırı faaliyet teşkil edebilecek her türlü durumu, gerektiğinde, önceden Kullanıcı'ya bildirimde bulunmaksızın, idari veya adli makamlara bildirebileceğini kabul etmektedir.

3. GEZİNME KORUMASI

İnternete bağlanırken, bilgisayar korumasının temel yönlerine dikkat etmenin yanı sıra, aşağıdaki ihtiyati tedbirlerin dikkate alınması uygundur:

Tarayıcıların güncel sürümlerini kullanın.

Kısıtlı erişim alanına erişirken, erişimin doğru sayfaya yapıldığını doğrulayın ve sağlanan bilgilerin bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamak için şifreleme protokollerini kullanın.

Bilinen ve tanınan web sitelerinde gezinin.

İndirmenizi sağlayan kaynaklara güvenmiyorsanız, otomatik olarak indirilen programların yürütülmesini kabul etmeyin.

Üçüncü taraflarla ortak veya paylaşılan bilgisayarlar kullanılıyorsa, otomatik parola hatırlatma seçeneğinin etkinleştirilmediğinden emin olun.

a) Parola koruması

Sağlanan şifreler kesinlikle gizlidir, bu nedenle, bunların saklanması ve kullanılması konusunda titizlik yükümlülüğünü gözeterek, bunları iyi bir şekilde kullanmak kullanıcının sorumluluğundadır. Bu bağlamda, parolalar kağıt üzerinde veya bilgisayar belgelerinde yazılmamalıdır. Parolanızı periyodik olarak değiştirebilirsiniz. Bu durumda, örneğin doğum tarihiniz, telefon numaranız vb. ile eşleştirmekten kaçınılması ve seçilen şifrenin anlaşılması zor olması önerilir. Güvenlik nedenleriyle, erişim şifresinin belirli sayıda yanlış girilmesi durumunda Web Sitelerinin Hizmetlerine erişim engellenebilir.

b) Virüslere karşı koruma

Virüsler bilgisayara yüklenen, genellikle sahibinden gizlenen ve kullanıcının donanımına zarar veren amaçlarla (örneğin, dosyaları veya diski yok etmek, diğer bilgisayarlara yayılmak veya bilgisayarın arızalanmasına neden olmak) programlardır. Olası virüs bulaşmalarından kaçınmak için aşağıdakilerin yapılması önerilir:

 • Güncel bir virüsten koruma yazılımına sahip olun, bu nedenle otomatik güncellemeyi etkin tutmak için üreticinin talimatlarına başvurmalısınız..
  Elektronik olarak veya taşınabilir cihazlar gibi harici kaynaklardan alınan belgeleri virüsten koruma yazılımıyla analiz edin.
 • Fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyen güvenli kaynaklardan programlar yükleyin.
 • Casus yazılım programlarını önlemek için, daha çok İngilizce spyware terimiyle bilinen bir casus yazılım önleme sisteminin kurulması tavsiye edilir. İstenmeyen toplu e-postaların gönderilmesini sınırlamak için bir spam filtre sistemi kurmanız da önerilir.
 • İstenmeyen e-postalar alırsanız, gönderimi gönderenle onaylamanız veya mesajı doğrudan silmeniz önerilir. E-posta bilinen bir göndericiden gelse bile asla açılmamalıdır.
 • Zincirleme e-postalara katılmayın veya e-postaları gelişigüzel iletmeyin.
 • Ekli dosyaları doğrudan çalıştırmayın; onları önce bilgisayardaki bir dizine çıkarmak çok daha güvenlidir.
 • Virüs koruma yazılımına sahip olmak, başlıca iki nedenden dolayı kullanıcının ekipmanının tam olarak korunmasını sağlamaz: virüsün programın virüs kitaplığı tarafından algılanacak kadar yeni olması veya bir "hatalı pozitif" olması, yani bir programın virüse benzer programlama kodu dizilerine sahip olması.

4. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET

Web Sitelerinin tamamı: metinler, resimler, ticari markalar, grafikler, logolar, düğmeler, yazılım dosyaları, renk kombinasyonları ve içeriklerinin yapısı, seçimi, düzenlenmesi ve sunumu, Fikri ve Sınai Mülkiyet kanunları tarafından korunmaktadır ve toplu çalışmanın yazarı olarak FOREXSTREET, S.L.U.'ya aittir. Kişisel ve özel kullanım dışında çoğaltılması, dağıtılması, kamuya açıklanması ve dönüştürülmesi yasaktır.

Şirket, içeriklerin doğru veya hatasız olduğunu veya kullanıcının bunları ücretsiz olarak kullanmasının üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmeyeceğini garanti etmez. Bu sayfanın ve içeriğinin doğru veya yanlış kullanımı kullanıcının sorumluluğundadır..

Aynı şekilde, Sayfada yer alan bilgilerin, amacı ve bunun için kullanılan araçlar ne olursa olsun, kısmen veya tamamen çoğaltılması, yeniden iletilmesi, kopyalanması, aktarılması veya yeniden dağıtılması, Şirket'in önceden izni olmaksızın yasaktır.

5. BAĞLANTILAR

Sayfa, üçüncü taraf sitelere bağlantılar içerebilir. Üçüncü şahıslara ait sayfalar Şirket tarafından incelenmemiştir ve kontrole tabi tutulmamıştır. Her halükarda Şirket, bu sitelerin içeriğinden veya bunların gizliliğine ilişkin alınan tedbirlerden veya kişisel verilerinin işlenmesinden sorumlu tutulamaz.

Şirket, bu sitelerin kullanım koşullarını ve gizlilik politikalarını dikkatlice okumanızı tavsiye eder.

Şirketin sayfalarından herhangi birine bir bağlantıyı etkinleştirmekle ilgileniyorsanız, bağlantıyı oluşturmak için açık onay alarak bunu iletmelisiniz. Şirket, web sitesine bağlantıların etkinleştirilmesine karşı çıkma hakkını saklı tutar.

6. YÜKÜMLÜLÜKLER

Şirket, aşağıdakilerden doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmayacaktır:

Sayfanın hizmet kalitesi, erişim hızı, düzgün çalışması, kullanılabilirliği ve işleyişinin sürekliliği.

Sayfanın kullanımından dolayı kullanıcının ekipmanına gelebilecek her türlü zarar.
Oluşturulan güvenlik önlemlerini ihlal eden bir üçüncü kişinin mesajlara eriştiği veya bunları bilgisayar virüsleri göndermek için kullandığı durumlar.

İletilen, yayılan, saklanan veya kullanıma sunulan içerikteki her türlü hata ve kusur.

Kullanıcıların sayfanın veya üzerinde sunulan hizmetlerin kullanımı yoluyla ilettikleri içeriğin yasallığı, güvenilirliği ve kullanışlılığı ile doğruluğu veya doğruluğu. Şirket, kullanıcıların Sayfayı nasıl kullandıklarını kontrol etmez ve bu Yasal Uyarı hükümlerine uygun olarak yapacaklarını garanti etmez.

Haber bölümlerinde sunulan içeriklerin güncellenmesi.

Örnek olarak ve sınırlama olmaksızın, kullanıcı şunlardan sorumlu olacaktır:

 • Girdikleri içerikler, özellikle Web Siteleri aracılığıyla girilen ve Şirket'e gönderilen veri ve bilgiler.
 • Hukuka aykırı, haklara zarar veren, zarar veren ve/veya zarar veren her türlü eylemde bulunmak.
 • Kimliğe bürünmeyi veya yanlış veya yanlış veri sağlamayı önlemek için kullanıcı adı ve şifrenin üçüncü taraflara iletilmemesi.

7. YETKİ ALANI

Taraflar, sunulan hizmetlerin kullanımından veya Web Sitelerinin içeriğinden kaynaklanan her türlü ihtilaf için, bu Kullanım Koşullarında belirtilen maddeleri kabul ederek, Barselona'daki yetkili Mahkemelere başvuracaklardır.

8. SẢN PHẨM PREMIUM

Lütfen burada belirtilen Hüküm ve Koşulların yalnızca standart ürün ve hizmetlerimiz için geçerli olduğunu unutmayın. Premium ürünümüzü satın aldıysanız, lütfen https://www.fxstreet.com/info/premium-terms-and-conditions adresinde bulunan Premium Hüküm ve Koşullarına bakın. Bu şartlar ve koşullar, Premium ürünümüzün özellikleri ve avantajları ile kullanımıyla ilgili herhangi bir özel gereksinim veya sınırlama hakkında ek bilgiler içerir. Premium ürünü satın alarak, burada standart ürün ve hizmetlerimiz için belirtilenlere ek olarak bu hüküm ve koşullara uymayı kabul etmiş olursunuz. Premium ürünümüz veya ilgili hüküm ve koşullarıyla ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

 


GEÇERLİ DİL HÜKMÜ

Hüküm ve koşullar hem İngilizce hem de Türkçe olarak hazırlanmıştır ve her iki versiyon da resmi kabul edilir. Ancak, iki sürüm arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, hüküm ve koşulların yorumlanması amacıyla İngilizce sürüm öncelikli olacaktır.

 

1. ÇEREZ TANIMI

Çerezler, kullanıcı tarayıcılarında saklanan basit metin dosyalarıdır. Kullanıcılara daha iyi bir tarama deneyimi sağlamak ve trafik bilgilerini almak için web sayfaları tarafından genişletilmiş kullanımları vardır. Çerezlerin bilgisayara virüs bulaştırma veya kötü amaçlı yazılım yükleme olasılığı yoktur.

Çerezler, örneğin oturum açma bilgilerini hatırlama ve bir sayfa her ziyaret edildiğinde bu sayfaya girme ihtiyacını ortadan kaldırma gibi tanımlama bilgileri, sunucunun kullanıcılara kişiselleştirilmiş sayfaları öğretmesine olanak tanır.

Çeşitli işlevler için farklı çerez türleri vardır. Hiçbiri kişisel olarak tanımlanabilir bilgi içermez ve tamamen anonimdir, bu nedenle web sitesinin çerezler aracılığıyla kullanıcıların kişisel verilerini bilmesinin bir yolu yoktur. Kullanıcılar çerezlerin saklanmasına izin vermemeyi seçebilir.

Çerez türleri şunlardır:

 • Gerekli çerezler: Bazı çerezler, web sayfalarında gezinmek için kesinlikle gereklidir. Bunlar olmadan web sitemizin bazı bölümleri hatalı çalışabilir. Bu çerezler, kullanıcıların faaliyetleri hakkında bilgi saklamaz.
  Gerekli olmayan tanımlama bilgileri: Bu tanımlama bilgileri, doğru gezinme için gerekli değildir, ancak gezinmeyi ve kullanıcı etkinliği bilgilerinin toplanmasını basit ve etkili hale getirmeye yardımcı olur.
 • İşlevsel çerezler: Bu çerezler, web sitemizdeki kullanıcı tercihlerini hatırlamak ve böylece optimum gezinmeyi sağlamak için kullanılır.
 • Kullanıcıların yaptığı seçimler hakkında bilgi depolar ve web sayfasının her birinin ihtiyacına göre kişiselleştirilmesine izin verir. Ayrıca, kullanıcıların web sitelerimize her girdiklerinde bilgileri yeniden girmelerini veya oturumu başlatmalarını da engeller.
 • Performans Çerezleri: Bu çerezler, web sitemizin genel kullanımını izlemek için kullanılır. Bu amaçla FXSTREET, diğer verilerin yanı sıra sayfa görüntüleme, ziyaret ve benzersiz kullanıcı sayısını kaydeden Google Inc.'den Google Analytics'i kullanır. Toplanan veriler, FXSTREET'i nasıl tanıyacağınızı, kaç kullanıcının geri döndüğünü, en çok ziyaret edilen sayfaların hangileri olduğunu vb. Toplanan veriler, FXSTREET'in hangi bölümlerin ve Forex bilgilerinin halkı en çok ilgilendirdiğini anlamasına ve böylece daha iyi bir hizmet sunmasına yardımcı olur.

2. DAVRANIŞ REKLAMCILIĞI

FXSTREET çerezleri, her birinin ziyaret ettiği bölümlere ve coğrafi konumlarına göre farklı kullanıcılar için hangi reklamların daha alakalı olabileceğini anlamak için kullanır. Güvenilir bir reklam sunucusunun çerezi, hem şirket sayfalarında hem de üçüncü şahısların web sitelerinde her ziyaretçiye en alakalı reklamı göstermek için kullanıcıların tarayıcılarında saklanır. Bu tanımlama bilgileri kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler içermez, tamamen anonimdir. Bu çerezler olmadan, her kullanıcıya gösterilen reklamlar ilgi alanlarıyla ilgili olmayabilir.

Şirket tarafından kullanılan çerez türleri

BİRİNCİ PARTİ ÇEREZLER:

Bu tanımlama bilgileri FXSTREET tarafından saklanır. FXSTREET'e ait sayfalarda kullanıcıların tercihlerini kaydetmek için kullanılırlar, örneğin:

 • Kullanıcı kayıt verilerini tanımlama, her seferinde tanımlama ihtiyacını ortadan kaldırma.
 • İlginizi çekebilecek verilerle belirli bir dil önermek için kullanıcının ülkesini tanımlama ve Web Sitelerine kaydolmanız durumunda telefon kodunuzu tanımlama.
 • FXSTREET çizelgeleri ve fiyat teklifleriyle kullanıcı tercihlerini ve teknik uyumluluğu belirleme Pop-up reklamları haftada bir defadan fazla göstermekten kaçınma
 • Anketler gibi belirli eylemler için ara sıra çerezler


ÜÇÜNCÜ PARTİ ÇEREZLER:

Bu tanımlama bilgileri FXSTREET'te kullanılan farklı hizmetler tarafından saklanır, örneğin:

 • Sosyal ağlar
 • FXSTREET için geri bildirim hizmeti
 • Reklam sunucusu
 • Anonim kullanıcı etkinliğinin tanımlanması
 • Web sayfasının performansını kontrol etme

3. ÇEREZ SÜRESİ

Farklı çerezlerin farklı son kullanma tarihleri vardır. Bazıları haftalıktır (örn. pop-up reklamlar), bazıları daha uzun ömürlüdür (web sayfası performans kontrolü).

Kullanıcılar tanımlama bilgilerinin kullanımını nasıl kontrol edebilir veya reddedebilir?

Kullanıcılar, bunun bazı araçların doğru şekilde görselleştirilmesini ve genel gezinmeyi etkileyebileceğini akılda tutarak, istedikleri zaman çerezleri tarayıcılarında saklamamayı seçebilirler. Kullanıcılar, çerezlerin tarayıcılarında saklanması üzerinde tam kontrole sahiptir. Bazı tarayıcılar, tanımlama bilgilerinin tamamını veya yalnızca bazılarını engellemeye izin verir. Tercihler, her tarayıcının gizlilik ayarlarında ayarlanabilir:
Chrome / Firefox / Internet Explorer / Safari.

Bir kullanıcı çerezlerin saklanmasını devre dışı bırakırsa ne olur?

Çerezlerin saklanmasını devre dışı bırakmak, bazı özellikler devre dışı bırakılacağı için web sitemizde optimum gezinmeyi etkileyebilir. Kayıtlı kullanıcıların her ziyarette oturum açması gerekir ve pop-up reklamlar da tekrar gösterilebilir.

4. ÇEREZLERİN SİLİNMESİ

İnternet tarayıcınızdaki çerezleri kaldırmak isterseniz, lütfen aşağıdaki talimatları izleyin:

Chrome'da:

Chrome tarayıcınızın sağ üst tarafında Daha Fazla'ya tıklayın
En üstte bir zaman aralığı seçin. Her şeyi silmek için Tüm zamanlar'ı seçin.

 • "Çerezler ve diğer site verileri" ve "Önbelleğe alınan resimler ve dosyalar"ın yanındaki kutuları işaretleyin.
 • Verileri temizle'yi tıklayın.

Chrome için tüm talimatlar

Safari’de:

 • Ayarlar > Safari > Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Temizle'ye dokunun.

Safari'den geçmişinizi, çerezlerinizi ve göz atma verilerinizi temizlemek, Otomatik Doldurma bilgilerinizi değiştirmez.

Safari için tüm talimatlar

Internet Explorer’da

 • Araçlar > İnternet Seçenekleri'ni seçin.
 • Genel sekmesine ve ardından Sil düğmesine tıklayın
 • Sık Kullanılanlar web sitesi verilerini koru işaretini kaldırdığınızdan emin olun ve hem Geçici İnternet Dosyalarını hem de Çerezleri işaretleyin ve ardından Sil'i tıklayın.

Internet Explorer için tüm talimatlar

Firefox’ta:

Bir web sitesine ilişkin çerezleri silmek için:

 • Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler'i seçin.
 • Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin ve Çerezler ve Site Verileri bölümüne gidin.
 • Verileri Yönet… düğmesine tıklayın. Çerezleri ve Site Verilerini Yönet iletişim kutusu görünecektir.
 • Web sitelerinde ara alanına çerezlerini kaldırmak istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla eşleşen öğeler görüntülenecektir.
 • Web sitesi için tüm çerezleri ve depolama verilerini kaldırmak için Gösterilen Tümünü Kaldır'ı tıklayın.
 • Seçilen öğeleri kaldırmak için bir giriş seçin ve Seçileni Kaldır'a tıklayın.
 • Değişiklikleri Kaydet'i tıklayın.
 • Açılan Çerezleri ve Site Verilerini Kaldırma onay iletişim kutusunda Kaldır'ı tıklayın.
 • Hakkında tercihler sayfasını kapatın.

Firefox için tüm talimatlar

5. ÇEREZ POLİTİKASI GÜNCELLEMELERİ

FXSTREET çerez kullanım politikası güncellemelere açıktır. FXSTREET, kullanıcılara mümkün olduğunda bu politikaya başvurmalarını tavsiye eder.

FXSTREET'in bu Gizlilik Politikasını yeni yasal gereksinimlere uyarlamak için değiştirmeye karar vermesi durumunda, kullanıcıların her zaman ne tür bilgileri topladığımızı, nasıl kullandığımızı ve ne altında kullandığımızı bilmesi koşuluyla, bu değişiklikleri web sitesinde hemen yansıtacağız. durumlarda yayınlıyoruz.

6. SPAM

FXSTREET, toplu postaya veya "istenmeyen e-postaya" yönelik değildir. İstenmeyen e-posta, gönderenin daha önce hiç iletişim kurmadığı veya bu tür iletileri almak istemeyen kişilere, genellikle ticari nitelikte, büyük miktarlarda ve tekrar tekrar istenmeyen e-postaların gönderilmesidir

Bu web sitesi, daha önce FXStreet.com'u ziyaret etmiş olan kullanıcılara çerezler aracılığıyla üçüncü taraf web sitelerinde (Google dahil) reklam vermek için Google AdWords yeniden pazarlama hizmetini kullanır. Bu reklamlar, Arama Ağı sayfasında veya Google Görüntülü Reklam Ağı'nda gösterilebilir.

Google da dahil olmak üzere üçüncü taraf sağlayıcılar, birinin FXSTREET web sitesine yaptığı önceki ziyaretlere dayalı reklamlar sunmak için çerezleri kullanır. Toplanan veriler, FXSTREET ve Google'ın gizlilik politikalarına uygun olarak kullanılacaktır.

Kullanıcılar, Google Reklam Tercihleri sayfası aracılığıyla Google'ın kendilerine gösterdiği reklamlarla ilgili tercihlerini belirleyebilir veya çerez ayarlarını değiştirerek ilgi alanı reklam ağına katılmamayı tercih edebilir.

7. IP ADRESLERİ

FXSTREET, sistem yönetimini optimize etmek ve olası sorunlardan kaçınmak için IP adreslerini veya bilgisayarınızın İnternet üzerindeki konumunu yükler. Oturumunuzu veya bu Web Sitesindeki davranışınızı izlemek için IP adresi kayıtlarını kullanmıyoruz. IP adresleri, genel trafik bilgilerini toplamak için kullanılır. Bireysel kullanıcıları IP adresleri aracılığıyla asla tanımlamaya çalışmayacağız.

8. DİĞER WEB SAYFALARINA BAĞLANTILAR

Bu Gizlilik Politikası, ziyaretçilerimizin ilgisini çekebileceğine inandığımız içeriklere bağlantı kurabileceğimiz herhangi bir harici web sitesi hariç, yalnızca bu Web Sitesi için geçerlidir. Niyetimiz, tüm bu harici bağlantıların kaliteli sayfalara yönlendirildiğini garanti etmektir. Ancak, İnternet'in doğası gereği, bağlantılı tüm web sayfalarının kalitesini garanti edemeyiz veya içeriklerinin sorumluluğunu alamayız.
Bu politikadaki güncellemeler

FXSTREET'in bu Gizlilik Politikasını yeni yasal gerekliliklere uyarlamak için değiştirmeye karar vermesi durumunda, kullanıcıların ne tür bilgileri topladığımızı, bunları nasıl kullandığımızı ve hangi koşullar altında yayınladığımızı her zaman bilmeleri koşuluyla, bu değişiklikleri web sitesine hemen yansıtacağız.

 

 
TEMEL BİLGİLER
ŞİRKETFOREXSTREET, S.L.
AMAÇ
 1. Talep ettiğiniz bilgileri veya hizmetleri sağlayın
 2. Haber bültenlerimizi elektronik yollarla da olsa gönderebilmek ve ürün ve hizmetlerimizle ilgili bilgilendirici ve reklam iletişimlerini gerçekleştirebilmek.
MEŞRUİYETİlgili tarafın onayı.
ALICILARYasal zorunluluk dışında hiçbir veri üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.
HAKLARAşağıdaki Gizlilik Politikasında açıklandığı şekilde verilere ve diğer haklara erişin, düzeltin ve silin.
 

1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKALARI

Kullanıcının web sitesine erişirken ve web sitesini kullanırken sağladığı kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu kişi, sahibi olarak, kayıtlı ofisi Portaferrissa Caddesi, No. 7, 1º 2ª, Barselona'da bulunan, CIF B62498233 ile tescilli FOREXSTREET S.L.U.'dur. Barselona Ticaret Sicili, Cilt 33351, Folio 135, Sayfa B230633, telefon numarası 933040495, faks 933040498, bundan sonra FXStreet olarak anılacaktır.

FXStreet, web sitesinin kullanıcılarını, bu portal aracılığıyla sağlanan hizmetlerde gezinmeleri veya sözleşme yapmaları sırasında toplanabilecek kişisel verilerin işlenmesi ve korunması politikaları hakkında bu Gizlilik Politikası aracılığıyla bilgilendirir. Bu web sitesinin kullanıcı tarafından kullanılması, bu Gizlilik Politikasının tamamen kabul edildiği anlamına gelir.

FXStreet, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 27 Nisan 2016 tarihli ve (AB) 2016/679 sayılı Tüzüğün hükümleri uyarınca verilerin güvenliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamak için gerekli önlemleri alır. kişisel verilerin işlenmesi ve bu tür verilerin serbest dolaşımı hakkında ve bununla sağlanmayan durumlarda, Kişisel Verilerin Korunması ve dijital hakların garantisine ilişkin 5 Aralık tarihli 3/2018 sayılı Organik Kanun, Kraliyet Kararnamesi 1720/2007 Verilerin Korunmasına İlişkin Organik Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği ve Bilgi Toplumu ve Elektronik Ticaret Hizmetlerine ilişkin 11 Temmuz tarihli 34/2002 sayılı Kanunu onaylayan 21 Aralık tarihli Karar.

Sağlanan bazı hizmetlerin yönetimi ve sürdürülmesi için gerekli olan her kullanıcının kişisel verileri, FXStreet tarafından sunulabilecek diğer hizmetlerin yanı sıra bu web sitesindeki kayıt formları aracılığıyla veya bir e-posta gönderilerek toplanır ve işlenir ve bu işleme tabidir. bu Gizlilik Politikası.

FXStreet, verilerin yetkisiz erişimini veya kullanımını, bunların manipüle edilmesini, bozulmasını veya kaybolmasını önlemek amacıyla yukarıda belirtilen düzenlemelerde öngörülen bilgisayar güvenlik önlemlerini uygulamayı taahhüt eder.

2. TOPLADIĞIMIZ BİLGİLER

Bize sağladığınız bilgileri, örneğin hesabınızı oluşturduğunuzda veya değiştirdiğinizde, Sitemizi kullanmak için kaydolduğunuzda, platformumuz aracılığıyla ürün veya hizmet satın aldığınızda, bilgi talep ettiğinizde, müşteri hizmetleri ile iletişim kurduğunuzda veya bizimle iletişim kurduğunuzda topluyoruz. genel. Bu tür bilgiler, diğerlerinin yanı sıra şunları içerebilir:

 • isim
 • adres
 • cinsiyet
 • yaş
 • e-posta adresi
 • telefon numarası
 • finansal ve istatistiksel bilgi
 • kimlik belgenizdeki veya pasaportunuzdaki veriler

3. VERİ SAKLAMA SÜRESİ

Kullanıcı ile ilişkinin yönetilmesine ve hizmetlerin faturalandırılmasına ve tahsilatına ilişkin veriler, sözleşmenin tüm süresi boyunca saklanacaktır. Bu ilişki sona erdikten sonra, varsa, ilgili mevzuatın gerektirdiği süre kadar ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerin süresi dolana kadar saklanabilir.
Sorguların ve taleplerin yönetilmesine ilişkin veriler, yanıtlanmaları için gereken süre boyunca ve yanıtlandıktan sonra en fazla bir yıl süreyle saklanacaktır.

 • Ürünlerimizle ilgili yorumlara ilişkin veriler, herhangi bir zamanda silinmelerini istediğinizi belirtmediğiniz sürece, atıfta bulundukları ürün veya hizmetlerin geçerliliği ve reklamı sırasında saklanacaktır.
 • Ticari iletişimlerin gönderilmesine ve ürünlerimizin veya hizmetlerimizin ticari profillerinin oluşturulmasına ilişkin veriler, mümkünse, siz bunların silinmesini istediğinizi ifade edene kadar süresiz olarak saklanacaktır.
 • Seçme süreçlerine ilişkin özgeçmiş verileri bir yıl süreyle saklanacaktır.
 • Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, veri denetleyicisi, ilgili düzenlemelerin gerektirdiği süreler boyunca olası idari veya yargısal sorumluluklara katılmak için verileri usulüne uygun olarak bloke edebilir.

Benzer şekilde, FXStreet maksimum veri depolama süresinden sonra verileri anonim hale getirmek ve sonraki istatistiksel ve profil oluşturma analizleri için gruplandırmak üzere devam edebilir. Bu analizler, etkilenen deneklerin yeniden tanımlanmasına izin vermeyecektir.

4. VERİ İŞLEME AMAÇLARI

Kişisel verilerin toplanmasına, saklanmasına, değiştirilmesine, aktarılmasına ve diğer eylemlere olanak sağlayan otomatik veya otomatik olmayan şekilde gerçekleştirilen işlemler, yönetim ve teknik prosedürler kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilir.

FXStreet'te, diğerlerinin yanı sıra aşağıdakiler de dahil olmak üzere, kullanıcının platform tarafından sunulan hizmetlerin sağlanması için bize sağladığı kişisel verileri işleriz:

Hizmet sağlama: Kayıtlı kullanıcıların verileri, hizmetin sağlanması, ödemelerin alınması, fatura düzenlenmesi, ayrıca gerekli olabilecek belgelerin yüklenip gönderilmesi ve hizmete aboneliğin doğrulanması amacıyla işlenecektir. Aynı şekilde, bu tür veriler hizmetin iç denetim işlevlerinden etkilenebilir.

Profil Oluşturma: Kullanıcı tarafından sağlanan veriler ve platformdaki eylemleri, FXStreet'in kişiselleştirilmiş içerik, ürün ve hizmetler sunmak için kullanabileceği bir profil oluşturmak için kullanılabilir.

Kullanıcı ve/veya destek ile iletişim: Kullanıcı verileri, hizmeti sağlamak ve bildirilen olayları çözmek için kullanılacaktır. Teknik destek talep etmek, olayın niteliğine göre bildirimde bulunan kullanıcıyla ilgili diğer verilere erişmeyi gerektirebilir.

Ticari bilgi ve promosyonların gönderilmesi: Kullanıcı verileri, sisteme dahil edilen yeni işlevlerin yanı sıra FXStreet tarafından sunulan, diğerlerinin yanı sıra indirimler ve diğer teklifler de dahil olmak üzere hizmetlerle ilgili ticari bilgileri bildirmek için kullanılabilir.

Güvenlik denetimleri: FXStreet hizmetlerinin kullanımına ilişkin veriler, potansiyel dolandırıcılık ve hizmetin Hüküm ve Koşullarının ihlallerini tespit etmek ve ayrıca yasaların gerektirdiği tedavileri gerçekleştirmek için dahili olarak analiz edilebilir.

İstatistikler: Kullanım profilleri, kullanıcı deneyimini ve hizmetlerini iyileştirmek amacıyla davranış ve tercihleri incelemek için FXStreet tarafından analiz edilebilir.
Üçüncü taraf hizmetleriyle entegrasyon: FXStreet, platforma dahil edilen verilerin otomatik ve/veya doğrudan üçüncü taraf uygulamalara gönderilmesi gibi hizmetle entegre uygulamalara erişim sağlamak için kullanıcılarından gelen verileri işleyebilir.

Diğer amaçlar: FXStreet'in kullanıcının kişisel verilerini bu gizlilik politikasında belirtilen amaçlar dışında kullanması, kullanıcının bilgilendirilmesini ve mümkünse onayını almasını gerektirecektir.

Seçim: Mesleki profilinize uygun seçim süreçleri için Özgeçmişinizi değerlendirip, yönetin ve personel seçimi ve işe alımı için gerekli çalışmaları gerçekleştirin.

Aynı şekilde, söz konusu veriler, FXStreet tarafından sunulan hizmetleri iyileştirmek için trendleri istatistiksel olarak analiz etmek ve grupları profillemek amacıyla sonraki anonimleştirme ve gruplandırma için işlenecektir.

FXStreet'in yukarıda belirtilen amaçları yerine getirebilmesi için formlardaki tüm alanların doldurulması gerekmektedir. Bir formdaki isteğe bağlı alanlar olması durumunda, bunlar açıkça belirtilecektir.

Kullanıcı, yukarıda belirtilen adrese e-posta göndererek veya platformun FXStreet tarafından sunulan kullanıcı profilindeki ilgili bölüm aracılığıyla herhangi bir zamanda ticari iletişim gönderilmesine itiraz edebilir.

FXStreet, talep ettiğiniz hizmete göre belirli işlemlere ek olarak, kullanıcıların cihazlarının IP adresini yalnızca teknik ve güvenlik nedenleriyle ve dolayısıyla hizmetin bütünlüğünü ve güvenliğini korumaya yönelik meşru menfaate dayalı olarak saklayabilir.

5. VERİ İŞLEMENİN YASAL DAYANAĞI

Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verilerin işlenmesi, bunu meşrulaştıran aşağıdaki yasal dayanaklara dayanmaktadır:

 • İlgili taraf, Web'deki formların doldurulması, seçim prosedürlerine katılım veya e-postaların gönderilmesi veya FXStreet'e gönderilen diğer herhangi bir bilgi talebi yoluyla, kişisel verilerinin işlenmesi için açık onayını verir. Aynı şekilde, önceki bölümde belirtilen hizmetin sağlanmasına ilişkin olarak, FXStreet kişisel verilerinizi hizmet için abonelik sözleşmesinin ifası için işleyecektir.
 • Aynı şekilde, kişisel verilerin korunmasını gerektiren temel hak ve özgürlüklerin önüne geçmemek kaydıyla verileriniz, hizmetlerimizin tanıtılmasına ve pazarlama faaliyetleri yoluyla markamızın yaygınlaştırılmasına yönelik meşru menfaate dayalı olarak kullanılabilir.
 • Bir kullanıcı, FXStreet tarafından yönetilen Telegram gruplarına katıldığında, ilgili taraf, kişisel verilerinin, pazarlama faaliyetlerinde kullanımları da dahil olmak üzere, bu durumda katıldıkları kanalda yapılan yayınları alınmaksızın almakla sınırlı olarak işlenmesine açık rızasını verir. tanıtılan üçüncü taraf hizmetlerinin tanımlanmasına halel getirmeksizin, alınan reklamların kişiselleştirilmesi veya bu tür içeriği göndermek için özel mesajların kullanılması için ayrı ayrı kullanılır.
 • Bu rıza, ücretsiz, spesifik, bilgilendirilmiş ve net olarak anlaşılacaktır, çünkü bu Gizlilik Politikasını okuduktan sonra kullanıcı bilgilendirilir ve kullanıcı kabul ederse, bu amaçla sağlanan bir onay kutusunu işaretlemek veya seçtikleri cihazda yüklü olan istemciden anlık mesajlaşma uygulamalarındaki gruplara katılmak gibi bir beyan veya açık bir olumlu eylem olarak kabul edebilir.
 • FXStreet, ilgili tarafların kişisel verilerini hiçbir durumda yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanmayacak ve gerekli mesleki gizliliği korumayı ve kullanıcıları tarafından sağlanan bilgileri korumak için gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri almayı taahhüt etmektedir.

6. VERİ İŞLEMEYLE İLGİLİ UYGULANACAK İLKELER

Dalam pemrosesan data pribadi penggunanya, FXStreet akan menerapkan prinsip-prinsip berikut yang sesuai dengan persyaratan peraturan perlindungan data Eropa yang baru:

 • Prinsip keabsahan, keadilan, dan transparansi: Persetujuan Anda akan selalu diperlukan untuk pemrosesan data pribadi, menentukan satu atau lebih tujuan yang sebelumnya akan diinformasikan dengan transparansi mutlak.
 • Prinsip minimisasi data: Hanya data yang benar-benar diperlukan untuk tujuan yang diperlukan yang akan diminta. Demikian pula, dalam hal data tambahan opsional yang memungkinkan personalisasi layanan yang lebih besar, sifat opsionalnya akan ditunjukkan secara tegas.
 • Prinsip pembatasan periode penyimpanan: Data akan disimpan tidak lebih lama dari yang diperlukan untuk tujuan pemrosesan.
 • Prinsip integritas dan kerahasiaan: Data Anda akan diproses dengan cara yang memastikan keamanan yang memadai dan jaminan kerahasiaan.

7. VERİ İLETİŞİMİ

Genel olarak, FXStreet bu kişisel verileri, bir hizmetin veri işleyici ile sözleşme ilişkisi gerektirdiği ve kullanıcı ile söz konusu şirket arasındaki ilişkinin yönetilmesi ve sürdürülmesinin kesinlikle gerekli olduğu durumlar dışında ödeme yönetiminin yürütüldüğü finansal kuruluşlar gibi üçüncü şahıslara iletmeyecektir. Bu, yalnızca işleme sözleşmesinin yürütülmesini sağlamak için gereken süre boyunca ve kontrolörün gerektirdiği aynı koşullar ve aynı sorumluluklar altında yapılacaktır.

Öte yandan, FXStreet ile yasal veya sözleşmeden doğan bu kişisel verilere erişim sağlama yükümlülüğü bulunan üçüncü şahısların da, örneğin, Ombudsman ve sunulan iddialarla ilgili işlemlerle ilgilenen Hakimler ve Mahkemeler dahil olmak üzere kanunla öngörülen hallerde ve burada belirtilen amaçlarla diğer yetkili Kamu İdareleri de bu kişisel verilere erişme hakkına sahip olacaktır.

8. HAK PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

Kullanıcı, yürürlükteki mevzuatın belirlediği şartlar çerçevesinde yukarıda belirtilen Yönetmelikte (AB) tanınan, verilere erişim, düzeltme veya silme hakları, kişisel verilerinin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme, buna itiraz etme, verilerinin taşınabilirliğini talep etme ve ayrıca verilen izni iptal etme hakları dilediği zaman kullanabilir. Kullanıcı, yukarıda belirtilen c/Portaferrisa 7 08002 Barselona, İspanya kayıtlı ofisi adresinden veya [email protected] adresine bir e-posta gönderip FXStreet ile iletişime geçerek bu haklarını kullanabilir

İlgili kişiler, kişisel verilerine erişebilir, kendilerine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğine ilişkin teyit alabilir, yanlış verilerin düzeltilmesini talep edebilir, uygun olduğunda, diğer nedenlerin yanı sıra, verilerin toplanma amaçları için artık gerekli olmadığı durumlarda silinmesini talep edebilir. Belirli koşullar altında ilgili taraflar, verilerinin işlenmesinin kısıtlanmasını talep edebilir, bu durumda veriler yalnızca doğabilecek hakların kullanılması veya savunulması için saklanacaktır.

İlgili taraflar, verilerinin işlenmesine de itiraz edebilir. Bu durumda, FXStreet, zorlayıcı meşru nedenler veya olası iddiaların kullanılması veya savunulması dışında, verileri işlemeyi durduracaktır.

İlgili bir taraf olarak, sizi ilgilendiren kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilen bir biçimde alma ve bunları aşağıdaki durumlarda başka bir veri denetleyicisine aktarma hakkına sahipsiniz:

 • İşleme rızaya dayalıdır.
 • Veriler ilgili tarafça sağlanmıştır.
 • İşleme otomatik yollarla gerçekleştirilir.
 • Veri taşınabilirliği hakkınızı kullanırken, teknik olarak mümkün olduğu durumlarda, kişisel verilerin doğrudan bir denetleyiciden diğerine aktarılmasını sağlama hakkına sahip olacaksınız.

Kullanıcı onayına dayalı uygulamalarla ilgili olarak, bu onayı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Ancak, onayınızı geri çekmeniz, geri çekmeden önce onayınız kapsamında gerçekleştirilen işlemenin yasallığını etkilemeyecek ve başka herhangi bir yasal dayanak altında yürütmeye devam ettiğimiz işlemenin yasallığını etkilemeyecektir.

Kullanıcının bu haklarını etkin bir şekilde kullanabilmesi için adını ve soyadını, kimliğinin fotokopisini veya kimliğini kanıtlayan muadili tanımlayıcı belgeyi vererek kimliğini kanıtlaması, isteği belirten bir talep, bildirimler için bir adres ve talep tarihi ve talep edenin imzası gereknektedir.

Aynı şekilde, kullanıcı, özellikle haklarının kullanılmasından memnun kalmadığında, aşağıdaki adrese bir mektup göndererek İspanya Veri Koruma Ajansına (bu konudaki yetkili denetim makamı) şikayette bulunabilir: C/Jorge Juan, nº 6, 28001 - Madrid veya web sitesi aracılığıyla: https://www.agpd.es

9. UNUTULMA HAKKI

Bu web sitesini kullanarak, yürürlükteki veri koruma kanunları uyarınca kişisel verilerinizin silinmesini veya unutulmasını talep etme hakkına sahip olduğunuzu kabul ve beyan etmektesiniz. Bu hakkı kullanmak isterseniz, lütfen web sitemizde verilen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin.

Verilerin silinmesine veya unutulmasına yönelik tüm talepleri yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uygun olarak değerlendireceğiz. Bazı durumlarda, yasal veya düzenleyici nedenlerle belirli verileri saklamamız gerekebilir. Verilerin silinmesine veya unutulmasına ilişkin talebinizi yerine getiremezsek, bunu yapamama nedenlerimizi size bildireceğiz.

Unutulma hakkının mutlak bir hak olmadığını ve bazı durumlarda sınırlandırılabileceğini lütfen unutmayın. Örneğin, yasal veya düzenleyici nedenlerle veya yasal iddiaları yerine getirmek veya savunmak için belirli verileri saklamamız gerekebilir. Ayrıca, talep etmiş olduğunuz bir sözleşmenin veya hizmetin ifası için gerekli ise verilerin silinmesi veya unutulması mümkün olmayabilir.

Saklanan tüm kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için makul çabayı göstereceğiz. Herhangi bir hatalı verinin düzeltilmesini veya güncellenmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Bu hüküm ve koşulları zaman zaman güncelleyebiliriz. Herhangi bir değişiklik web sitemizde yayınlanacak ve web sitemizi kullanmaya devam etmeniz, güncellenen hüküm ve koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Web sitemizi kullanarak, unutulma hakkı ile ilgili bu bölümde belirtilen hüküm ve koşulları kabul etmiş olursunuz.

10. VERİ İHLALLERİ

Kişisel bilgilerinizin güvenliğini çok ciddiye alıyoruz ve yetkisiz erişim, değişiklik veya ifşaya karşı koruma önlemleri uyguladık. Bir veri ihlali durumunda, yasanın gerektirdiği şekilde etkilenen kullanıcıları ve yetkilileri bilgilendirmek için uygun adımları atacağız.

Kişisel bilgilerinizin güvenliğini tehlikeye atan bir veri ihlalinin farkına varırsak, ihlali araştırmak ve olası zararları azaltmak için gerekli adımları atacağız. Bu, etkilenen kullanıcıları bilgilendirmeyi, güvenlik önlemlerimizi güncellemeyi ve kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmayı içerebilir.

Kötü niyetli üçüncü tarafların saldırıları veya doğal afetler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kontrolümüz dışındaki bir veri ihlalinden kaynaklanan herhangi bir zarar veya hasardan sorumlu değiliz. Ancak olası ihlalleri önlemek ve hafifletmek için tüm makul önlemleri alacağız.
Hizmetlerimizi kullanmakla, internet veya elektronik depolama üzerinden hiçbir aktarım yönteminin %100 güvenli olmadığını ve kişisel bilgilerinizin güvenliği ile ilgili her türlü riski üstlenmeyi kabul etmektesiniz.

11. AB DIŞINA VERİ AKTARIMI

Hizmetlerimizi sunarken kişisel verilerinizi, veri koruma yasalarının Avrupa Birliği (AB) veya Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) kadar kapsamlı olmayabileceği AB veya EEA dışında bulunan iştiraklerimize veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara aktarabiliriz. Bu gibi durumlarda, aktarımın yasal olmasını ve kişisel verilerinizi korumak için Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan standart sözleşme hükümleri, bağlayıcı kurumsal kurallar veya diğer yeterli önlemler gibi uygun önlemlerin alınmasını sağlayacağız.

Hizmetlerimizi kullanarak, kişisel verilerinizin bu maddede açıklandığı şekilde AB veya EEA dışına aktarılmasına izin vermiş olursunuz. Bu veri aktarımıyla ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen [email protected] adresinden bizimle iletişime geçin. Endişelerinizi gidermek ve kişisel verilerinizin yeterince korunmasını sağlamak için tüm makul adımları atacağız.