ETİK KURALLAR


ETİK KURALLAR

Etik Kurallarımız CMT (Chartered Market Technician) Etik Kurallarına. dayanmaktadır. Aşağıda ana noktalarını bulabilirsiniz.

Profesyonel olun

Her zaman en yüksek mesleki yeterlilik, dürüstlük ve muhakeme standartlarını koruyun.

Doğruyu söyleyin

Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz veya buna inanmak için nedeniniz olan beyanları yayınlamayın veya yapmayın. Başkalarını, gelecekteki menkul kıymet fiyat davranışlarına ilişkin teknik olarak türetilmiş görüşlerinizin, yeniden incelemeye ve olayların gerektirdiği şekilde değişime tabi olan tahmin ve projeksiyonlardan ziyade ön bilgileri yansıttığına inandırmaktan kaçının.

Sadece bir şeyler uydurmayın

Mevcut kanıtlar ve finansal teknik analiz alanındaki bilgi birikimi ışığında makul ve tutarlı olmadıkça, bir menkul kıymetin, piyasanın veya herhangi bir bileşeninin veya yönünün teknik durumu hakkında yayın yapmayın veya beyanda bulunmayın.

Nazik olun

Başkalarının analitik çalışmalarını savunulamaz bir şekilde kötüleyen ve itibarsızlaştıran yayınlar yapmayın veya beyanlarda bulunmayın.

Yasalara uyun

Herhangi bir hükümetin, devlet kurumunun veya düzenleyici kuruluşun içeriden alınan bilgilerin kullanımıyla ilgili yasa ve yönetmeliklerini ihlal edecekse, kamuya açık olmayan (içeriden alınan) maddi bilgileri aramayın, yaymayın veya bunlara dayanarak hareket etmeyin.

Gizliliğe saygı gösterin

Hem geçmiş hem de mevcut müşterilerin, işverenlerin ve işverenlerin müşterilerinin yasal özel işlerine ilişkin bilgileri gizli tutun.

Müşteriyi önceleyin

Bir menkul kıymetin alınmasını, satılmasını veya elde tutulmasını tavsiye ettiğinizde, iştirakçinin kendi hesabı veya yakın aile üyelerinin hesapları adına hareket etmeden önce müşterilere, işverene ve işverenin müşterilerine böyle bir tavsiyeye göre hareket etmek için yeterli fırsat verilmelidir.

İntihal yapmayın

Önceden yazarından izin alınmadıkça, herhangi bir yazar tarafından hazırlanan raporlarda, çalışmalarda veya yazılarda yer alan dili veya analizleri kopyalamayın veya kasıtlı olarak aynı şekilde kullanmayın.